Care sunt procedurile legale?

 

La intrarea in CIC salariatul face o cerere, care va fi aprobata de conducerea societatii.

In baza cererii de intrare in CIC aprobate se intocmeste decizia de suspendare, care se va comunica salariatului.

Decizia de suspendare se opereaza in REVISAL ( REGES) si sa transmite ITM-ului.

La revenirea din CIC, salariatul face o cerere de reluare a activitatii.

In baza acestei cereri se va face o decizie de incetare a suspendarii.

Decizia de inceptare a suspendarii se comunica salariatului, se intregistreaza in REVISAL ( REGES) si apoi se transmite ITM-ului.

 

DECIZIE  DE INCETARE A SUSPENDARII

S.C. …………………………
SEDIU  …………………….
CF / CUI ……………………………..
Nr. Reg. Com: J/ …………………………………..

DECIZIA NR. …………… / …………….
de incetare a suspendarii contractului inividual de munca nr…………/………………

Avand in vedere Cererea nr…, formulata de catre dl/dna    …………………………, potrivit careia inceteaza situatia de suspendare a contactului de munca ,iar angajatul  urmeaza a-si relua activitatea,

In temeiul Legii nr.31/1990,cu privire la societatile comerciale, reprezentantul legal al SC
…………………………………..,emite urmatoarea

                                                  DECIZIE:

Art.1 Incepand cu data de …………………,inceteaza suspendarea contractului individual de munca
nr. ……………… / ……………….., angajatul reluandu-si activitatea.
Art.2 Prevederile prezentei decizii de suspendare urmeaza a fi executate si comunicate
angajatului/ei si I.T.M.-ului.

REPREZENTANT LEGAL,
(nume,prenume,semnatura,stampila societatii)


Dovada comunicarii:

Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire-data postei

 

Vrei sa primesti ultimele noutati si oferte?
Inregistreaza-te in baza noastra de date si primesti automat 2 carti in format electronic!
 
Premium Teaching ofera cursuri acreditate de formare profesionala in domenii precum:
Limba Engleza, Resurse Umane, Dezvoltare Personala, Contabilitate
 

      Inregistreaza-te acum!

*Confidentilitatea datelor este respectata. Nu facem spam!
Inchide fereastra